Inloggen voor leden

Recent werd in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie een mooie publicatie gerealiseerd over Vulvaire morbus Paget.

Dit overzichtsstuk geeft een mooie weergave van de kliniek, diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van deze zeldzame huidaandoening. Tevens wordt ingegaan op de landelijke Paget Trial, een multicenter studie naar de effectiviteit, veiligheid, kwaliteit van leven en immunologishce respons van de behandeling van vulvaire morbus Paget met 5% imiquimodcrème. In afwachting van lokale goedkeuringsprocedures zal deze trial in 8 vulvapoli’s gaan lopen. Vooralsnog kunnen patiënten worden verwezen naar het AvL, ErasmusMC, UMCG of Radboudumc.

Referentie: M. van der Linden, I.M. Hendriks, K.A.P. Meeuwis, J. Bulten, T. Bosse, M.I.E. van Poelgeest, J.A. de Hullu, C.L.M. van Hees. Vulvaire morbus Paget. Ned Tijdsch Derm Ven, 25 (2015), 609-612.

Op 14 januari 2016 zal Loes van den Einden, huisarts in opleiding via cluster Nijmegen, haar proefschrift getiteld ’Improving care for women with vulvar squamous (pre)malignancies’ in het openbaar verdedigen.

In haar proefschrift worden verschillende mogelijkheden beschreven om de zorg voor vrouwen met vulvaire (pre)maligniteiten te verbeteren, met name gericht op de diagnostiek en het behandelproces.

Allereerst werd het advies tot centralisatie van zorg en het mogelijke effect hiervan op de survival van vrouwen met een vulvacarcinoom in Nederland geëvalueerd. Daarnaast zijn er richtlijnen gegeven voor het stellen van de histopathologische diagnose dVIN en is er gekeken naar de plaats van cytologie in de diagnostiek van vulvaire (pre)maligniteiten. Ook werd er een alternatieve manier van meten van de invasiediepte van het vulvacarcinoom geëvalueerd, met als doel een meetmethode te identificeren die het meest optimaal correleert met de lymfklierstatus en survival. Tenstlotte werd, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over de oncogenese van het niet-HPV-gerelateerde vulvacarcinoom, het genoom van deze patiënten in kaart gebracht met behulp van gedetailleerde arrays.

U bent van harte welkom om deze openbare plechtigheid bij te wonen. Locatie: Aula Major, Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Tijd: 14.30 uur precies.

Op het ISSVD congres in New York afgelopen juli is er een nieuwe nomenclatuur bekendgemaakt voor premaligne vulvaire afwijkingen en vulvodynie.

Neoplasie van de vulva, anno 2015:

Low grade squamous intraepithelial lesion à LSIL (eerder: flat condyloma or HPV effect).

High grade squamous intraepithelial lesion à HSIL (eerder: VIN usual type).

Vulvar Intraepithelial neoplasia, differentiated type à dVIN (gelijk gebleven).

 

Persistent vulvair pain 2015 consensus terminology and classification:

Vulvar pain caused by a specific disorder:

Infectious

Inflammatory

Neoplastic

Neurologic

Trauma

Iatrogenic

Hormonal deficiencies

Vulvodynia:

 • Vulvar pain of at least 3 months duration, without clear identifiable cause, which may have potential associated factors

Descriptors:

 • Localized or generalized or mixed
 • Provoked or spontaneous or mixed
 • Onset (primary or secundary)
 • Temporal pattern (intermittent, persistent, constant, immediate, delayed)

Potential factors associated with vulvodynia:

 • Co-morbidities and other pain syndromes
 • Genetics
 • Hormonal factors
 • Inflammation
 • Musculoskeletal
 • Neurologic
 • Neuroproliferation
 • Psychosocial
 • Structural defects

Ook zal de ISSVD 2 apps uitbrengen, deze zijn heden nog niet verschenen:

 • ISSVD Ulcer Algorithm
 • ISSVD Yeast Infection

Koos Slob Prijs 2016

voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Seksuologie 2015-2016

Het stichtingsbestuur van het Tijdschrift voor Seksuologie heeft in de loop van 2003 de “Koos Slob Prijs” ingesteld. De naam van de prijs is gekozen als eerbetoon aan Prof. Dr. A.K. Slob, bijzonder hoogleraar in de fysiologie en pathofysiologie van de seksualiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1991-2001) en hoofdredacteur van het TvS van1987 tot en met 2000.

De prijs is ingesteld om auteurs te stimuleren om goed geschreven artikelen van hoog wetenschappelijk niveau aan te bieden aan het Tijdschrift voor Seksuologie. De prijs zal in 2016 worden uitgereikt aan de eerste auteur van het beste ingezonden artikel over de periode 1 oktober 2015– 15 mei 2016. Plaatsing van het artikel in het TvS kan nadien nog plaatsvinden.  

De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke en multidisciplinaire jury, in 2016 bestaande uit: Prof. dr. Erick Janssen (voorzitter), Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen, Leuven; drs. Olga Loeber (prijswinnares 2010), arts seksuele gezondheid, Arnhem; dr. Greta Bolle (redactielid), klinisch seksuoloog, Brussel.

Het beredeneerde juryoordeel zal eind 2016 publiekelijk worden bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter waarde van 1500 euro en een oorkonde.    

We nodigen u van harte uit voor 15 mei 2016 een artikel in te zenden aan  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanuit de NVvVP willen we jong onderzoekerstalent op het gebied van vulvapathologie stimuleren door middel van het uitloven van een beurs. De beurs bedraagt €1000,- en kan gebruikt worden om een vulva-congres te bezoeken. Deze beurs is bedoeld voor ANIOS, HAIO’s, AIOS gynaecologie, AIOS dermatologie, AIOS pathologie, seksuologen in opleiding en fysiotherapeuten in opleiding.

Om voor deze beurs in aanmerking te komen, vragen wij een abstract voor een presentatie over een thema dat Vulvapathologie in de breedste zin van het woord raakt. Dit kan bijvoorbeeld casuïstiek of een onderzoek betreffen. De onderzoeker van het winnende abstract wordt gevraagd om op het jaarlijkse NVvVP symposium in november 2015 een voordracht te houden over zijn/haar onderwerp.

Een abstract in het Engels mag maximaal 500 woorden bevatten en dient voor 15 oktober 2015 te worden opgestuurd naar de NVvVP via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie.