Standpunt Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie (NVvVP), januari 2016

Problemen aan de vulva kunnen een lastig probleem zijn, waarbij naast lichamelijke klachten en ongemak, ook schaamte en relatieproblematiek kunnen leiden tot ernstige vermindering van de kwaliteit van leven. Dit geldt voor de patiënt maar vaak ook voor de partner. Het stellen van de juiste diagnose, het instellen van de juiste therapie en goede begeleiding van de vrouw (en diens partner) is dan ook noodzakelijk om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Aangezien vulvaproblematiek een overgangsgebied is tussen de dermatologie en gynaecologie, kunnen patiënten met vulvaire klachten gemakkelijk tussen wal en schip vallen. Het stellen van de juiste diagnose en het instellen van de optimale behandeling is vaak een zeer specialistische aangelegenheid, waarbij expertise uit beide specialismen noodzakelijk is voor het leveren van topzorg. Dergelijke gemeenschappelijke (vulva)spreekuren zorgen voor een hoge patiënttevredenheid met optimale kwaliteit van leven en uiteindelijk minder ziekenhuisbezoeken.

In 2015 heeft de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) bepaald, dat van de gemeenschappelijke zorg op een vulvaspreekuur door gynaecoloog en dermatoloog samen, er maar voor één van de twee specialisten behandeling vergoed wordt. De enige mogelijkheid tot een vergoeding voor beide specialismen is het na elkaar zien van de patiënt met een aparte vraagstelling. De Nederlandse Vereniging voor VulvaPathologie (NVvVP) vindt dit een geforceerde onwenselijke situatie en een kwalijke ontwikkeling. De NVvVP ontvangt hier dan ook klachten over van zowel artsen als patiënten. De NVvVP hoopt dan ook van harte dat de NZA in 2016 tot inzicht komt dat een kwalitatief hoogwaardig multidisciplinair vulvaspreekuur nodig is en dat de inspanningen van beide specialismen vergoed zullen worden. Wij roepen dan ook patiënten op dit aan te kaarten bij hun zorgverzekeraar.

Het laatste nieuws