Proefschrift Loes van den Einden

Op 14 januari 2016 zal Loes van den Einden, huisarts in opleiding via cluster Nijmegen, haar proefschrift getiteld ’Improving care for women with vulvar squamous (pre)malignancies’ in het openbaar verdedigen.

In haar proefschrift worden verschillende mogelijkheden beschreven om de zorg voor vrouwen met vulvaire (pre)maligniteiten te verbeteren, met name gericht op de diagnostiek en het behandelproces.

Allereerst werd het advies tot centralisatie van zorg en het mogelijke effect hiervan op de survival van vrouwen met een vulvacarcinoom in Nederland geëvalueerd. Daarnaast zijn er richtlijnen gegeven voor het stellen van de histopathologische diagnose dVIN en is er gekeken naar de plaats van cytologie in de diagnostiek van vulvaire (pre)maligniteiten. Ook werd er een alternatieve manier van meten van de invasiediepte van het vulvacarcinoom geëvalueerd, met als doel een meetmethode te identificeren die het meest optimaal correleert met de lymfklierstatus en survival. Tenstlotte werd, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over de oncogenese van het niet-HPV-gerelateerde vulvacarcinoom, het genoom van deze patiënten in kaart gebracht met behulp van gedetailleerde arrays.

U bent van harte welkom om deze openbare plechtigheid bij te wonen. Locatie: Aula Major, Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Tijd: 14.30 uur precies.

Het laatste nieuws