Nascholing vulvapathologie in Huisarts&Wetenschap

In de editie van juni 2017 hebben Bram ter Harmsel en Colette van Hees een artikel geschreven ter bevordering van de nascholing op het gebied van vulvapathologie.

Hier onder de kern boodschappen van het stuk:

▪ Vulvapathologie komt vaker voor dan men denkt; vrouwen zwijgen vaak over de klachten als er niet gericht naar gevraagd wordt.

▪ Patiënten met mucosale lichen planus of een premaligne vulvaire afwijking moeten altijd verwezen worden.

▪ Vulvaire jeuk wordt niet altijd veroorzaakt door een schimmelinfectie.

▪ Het onderzoek moet gericht zijn op afwijkingen van de huid en de anatomie (architectuur) van de vulva.

▪ Betrek de vrouw bij het onderzoek door een handspiegel te gebruiken.

Het laatste nieuws