Najaarssymposium

Voor in de agenda: Maandagavond 3 november 2014 vindt het jaarlijkse Najaarssymposium voor leden van de NVvVP plaats. Thema’s die in elk geval aan de orde komen zijn vulvaire jeuk vanuit het gezichtsveld van de medisch psycholoog en hidradenitis suppurativa. Uiteraard is er ook dit jaar weer ruimte voor inbreng van casus ten behoeve van plenair overleg. Het definitieve programma en de wijzing van inschrijving volgt. Hopelijk tot dan!

Het laatste nieuws