Informatie leveringsprobleem imiquimod 5% crème (Aldara®)

Informatie leveringsprobleem imiquimod 5% crème (Aldara®)

Bestuur NVvVP, Juni 2023

Omschrijving van het probleem

Imiquimod 5% creme wordt binnen de vulvazorg geregeld voorgeschreven voor de behandeling van vulvaire M. Paget en HSIL. Al langere tijd is het in bepaalde gebieden van Nederland lastig om imiquimod op recept te verkrijgen. Vaak is het wel mogelijk voor apotheken om onderling medicatie door te sturen om aan de vraag te voldoen. Echter, we zien en horen in toenemende mate dat de beschikbaarheid van imiquimod afneemt.

Organisatie in Nederland

Nederlandse poliklinische apotheken kopen hun medicatie in via Nederland en mogen niet zomaar uit het buitenland importeren. Omdat er aangegeven is dat er een alternatief is voor imiquimod (5-fluoro-uracil crème, ofwel Efudix) staat imiquimod niet op een lijst met tekortenbesluiten. Voor de behandeling van vulvaire M. Paget en HSIL is dit echter geen alternatief.

Het heeft waarschijnlijk met het off-label voorschrijven te maken dat dit probleem niet goed in beeld is. Als er echt sprake is van een structureel landelijk probleem (in heel Nederland geen imiquimod meer verkrijgbaar), dan kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een tijdelijke importvergunning verlenen zodat elke apotheek imiquimod in het buitenland kan bestellen.

Beschikbaarheid

Via Farmaco  wordt aangegeven wanneer de levering verwacht wordt. Dat staat op het moment van dit schrijven op week 30. Farmaco geeft aan dat er een alternatief is voor imiquimod (Efudix), echter zoals hierboven beschreven is dit geen alternatief voor behandeling van vulvaire M. Paget en HSIL.

Bij tekortenbesluiten KNMP wordt imiquimod niet genoemd, daarom is het nu niet mogelijk voor apotheken om dit in het buitenland te bestellen.

In België en Duitsland is er geen leveringsprobleem bekend. Patiënten kunnen met een geprint Nederlands recept, onder bepaalde voorwaarden in een ander EU land ophalen – link –.

Deze tekst is tot stand gekomen met de hulp van dr. Afra Zaal

Het laatste nieuws