Symposium NVvVP 30 oktober

Najaarssymposium 2017

Op maandag 30 oktober 2017 vindt het najaarsymposium weer plaats: u bent allen van harte welkom! Let op: deze datum is gewijzigd t.o.v. eerdere communicatie!

Locatie

In de Driehoek, Willemsplantsoen 1-C, 3511 LA Utrecht (www.indedriehoek.nl). Accreditatie door NVOG, NVDV en NVVS met 2 punten is aangevraagd en toegekend.

Programma

18.15 Algemene Ledenvergadering

18.45 Broodjes
19.15 Het vaginale microbioom

Rosanne Hertzberger moleculair microbioloog, columniste en schrijfster

20.15 Pauze

20.30 Jonge onderzoeker

20.45 Casuïstiek
21.30 Afsluiting

Wij vragen u interessante casuïstiek die u deze avond wil bespreken te mailen naar info@nvvvp.nl Aanmelden voor de bijeenkomst kan eveneens via info@nvvvp.nl, graag voor 7 oktober 2017.

Het laatste nieuws