Koos Slob Prijs 2016

Koos Slob Prijs 2016

voor het beste artikel in het Tijdschrift voor Seksuologie 2015-2016

Het stichtingsbestuur van het Tijdschrift voor Seksuologie heeft in de loop van 2003 de “Koos Slob Prijs” ingesteld. De naam van de prijs is gekozen als eerbetoon aan Prof. Dr. A.K. Slob, bijzonder hoogleraar in de fysiologie en pathofysiologie van de seksualiteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1991-2001) en hoofdredacteur van het TvS van1987 tot en met 2000.

De prijs is ingesteld om auteurs te stimuleren om goed geschreven artikelen van hoog wetenschappelijk niveau aan te bieden aan het Tijdschrift voor Seksuologie. De prijs zal in 2016 worden uitgereikt aan de eerste auteur van het beste ingezonden artikel over de periode 1 oktober 2015– 15 mei 2016. Plaatsing van het artikel in het TvS kan nadien nog plaatsvinden.  

De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke en multidisciplinaire jury, in 2016 bestaande uit: Prof. dr. Erick Janssen (voorzitter), Interfacultair Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen, Leuven; drs. Olga Loeber (prijswinnares 2010), arts seksuele gezondheid, Arnhem; dr. Greta Bolle (redactielid), klinisch seksuoloog, Brussel.

Het beredeneerde juryoordeel zal eind 2016 publiekelijk worden bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter waarde van 1500 euro en een oorkonde.    

We nodigen u van harte uit voor 15 mei 2016 een artikel in te zenden aan  

Het laatste nieuws