Inloggen voor leden

Het woord 'vulva' heeft betrekking op de uitwendige geslachtsdelen van de vrouw. Dat vulvaire ziektebeelden en/of klachten veel impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Voor vrouwen met een vulvair probleem is het belangrijk dat er hulpverleners zijn met expertise op dit gebied, om op die manier optimale zorg te kunnen leveren.

De Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie (NVvVP) is in 2009 opgericht, vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om de zorg voor vrouwen me vulvaire klachten te optimaliseren. Een belangrijke stap hierbij was de oprichting van vulvapoli's, inmiddels verspreid over heel Nederland.

Er zijn vrouwen die lang, soms vele jaren, vulvaire klachten hebben voordat ze een arts bezoeken. Ook dan kan het nog enige tijd duren voordat een juiste diagnose gesteld wordt en de klachten verholpen kunnen worden. Het is gebleken dat vrouwen met vulvaproblemen die op een vulvapoli gezien worden vaak snel en goed geholpen worden. Er is daarom veel vraag naar deze vorm van zorg.

Een vulvapoli is doorgaans een samenwerking tussen de afdelingen Dermatologie en Gynaecologie van een ziekenhuis. Het is belangrijk dat zo'n vulvapoli samenwerkt met andere zorgverleners, zoals huisarts, uroloog, seksuoloog, psycholoog en bekkenbodemfysiotherapeut.
De NVvVP is een multidisciplinair netwerk waarin de diverse disciplines zijn vertegenwoordigd. Het is een zelfstandige vereniging waarvan elke BIG geregistreerde zorgverlener lid kan worden.

Wat bieden we als NVvVP?

  • Deze website met (patiënten)informatie
  • Jaarlijks (geaccrediteerd) symposium
  • Voor leden:
    • Forum waar casuïstiek kan worden voorgelegd
    • Betrokkenheid bij organisatie van de cursus vulvapathologie en andere onderwijsvormen
    • Vertegenwoordiging in het European College for the Study of Vulval Disease (ECSVD)

Wanneer u geïnteresseerd bent om als zorgverlener lid te worden kunt u zich aanmelden via de website.

Namens het bestuur van de NVvVP,

Dr. Kim Meeuwis, voorzitter, dermatoloog

 

De andere leden van het bestuur zijn:

 

Laurens Barkema, dermatoloog

Bram ter Harmsel, gynaecoloog

Robin Huizing, gynaecoloog en seksuoloog 

Joanne de Hullu, gynaecoloog

Kim van Mierlo, dermatoloog i.o.

Sanne Samuels, gynaecoloog i.o. 

Ravi Vermeulen, gynaecoloog i.o.